Informacja o cookies
 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź

Aktualności

Wróć do produktów
x

Regulamin akcji świątecznej Tymbark

Regulamin akcji świątecznej Tymbark

REGULAMIN AKCJI ŚWIĄTECZNEJ TYMBARK


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin akcji świątecznej (dalej „Regulamin”) określa zasady świątecznej akcji charytatywnej (dalej „Akcja”), organizowanej w związku z działalnością i dla widzów kanału na portalu www.youTube.com pod nazwą Studio Tymbark, dostępnego pod linkiemhttps://www.youtube.com/channel/UCeBw1Tn_6AL6sMIP8qa1plQ (dalej także jako„Kanał”).
 2. Organizatorem Akcji jest Spółka MGD GMW Sp. z. o .o. spółka komandytowa z siedzibą w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  [0000271001], numer NIP [5511702355], REGON [070768005], reprezentowaną przez komplementariusza, Spółkę „GMW” Sp. z o.o. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  [0000000636], numer NIP [9462144040], REGON [430965977 ] kapitał zakładowy 7 001 600,00 zł (dalej „Organizator”).
 3. Bezpośrednim wykonawcą Akcji jest spółka TalentMedia Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000576937, posiadającą nadany numer NIP 5272744071, REGON 362397570, kapitał zakładowy 100.000,00 zł.
 4. Akcja jest związana ze świątecznym odcinkiem Video, który zostanie opublikowany na Kanale przed Świętami Bożego Narodzenia. W filmie tym zostaną zaprezentowane specjalne zadania w ilości 75, do których wykonania zobowiązani będą twórcy biorący udział w Video. Zadania te będą w większości polegać na spełnianiu przez twórców dobrych uczynków w różnych miejscach Warszawy.
  1. W ramach akcji Organizator zobowiązuje się do:
   1. Przekazania na cele charytatywne (na rzecz organizatorów akcji „Szlachetna Paczka”) kwoty 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w przypadku wykonania przez twórców wszystkich 75 zadań zaprezentowanych w Video.
   2. Jeżeli Video, o którym mowa w powyższym ust 3, w przeciągu tygodnia od dnia publikacji na Kanale (tj. do dnia 17 grudnia) uzbiera 100.000,00 (sto tysięcy) polubień (tzw. like’ów), Organizator podwoi kwotę na cele charytatywne i przekaże na rzecz organizatorów akcji „Szlachetna Paczka” kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty, o której mowa w powyższym ust. 5 lit. a) także w przypadku braku spełnienia wszystkich 75 zadań przez twórców biorących udział w Video.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty, o której mowa w powyższym ust. 4 lit. b) także w przypadku braku uzyskania przez Video odpowiedniej liczby polubień w wyznaczonym terminie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podwyższenia kwot wskazanych w powyższym ust. 5 lit. a) oraz b).
 8. Organizator jednoosobowo decyduje, czy zadania przedstawione w Video zostały wykonanie prawidłowo, czy też nie.

 

§ 2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.
 2. Akcja nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612).
  1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na łamach serwisu internetowego pod adresem [⦁ www.tymbark,com ]oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny.