Informacja o cookies

Zgadzam się Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź
O firmie Historia Programy społeczne
Dotacje

O firmie

x

Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania ofertowego

„DOSTAWA, INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE EKSPERYMENTALNEGO STANOWISKA BADAWCZEGO PROCESU IDENTYFIKACJI I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW”

OGŁOSZENIE

 

 

o prowadzeniu postępowania ofertowego w trybie zasady zachowania konkurencyjności
 

TYMBARK-MWS SP. Z O.O. SP.K. 34-650 TYMBARK 156 ODDZIAŁ W OLSZTYNKU

11-015 OLSZTYNEK ul. ZIELONA 16

 

zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego :

 

„DOSTAWA, INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE  EKSPERYMENTALNEGO STANOWISKA BADAWCZEGO PROCESU IDENTYFIKACJI I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW”

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie eksperymentalnego stanowiska badawczego procesu identyfikacji i znakowania produktów

Oznaczenie CPV: 30232100-5

 

Zakres zamówienia:

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia, zawarte są w Zapytaniu Ofertowym, dostępnym w siedzibie Spółki.

 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Przewidywany termin wykonania zamówienia:

Marzec 2017 r.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty w języku polskim z dopiskiem:

OFERTA NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ ORAZ URUCHOMIENIE EKSPERYMENTALNEGO STANOWISKA BADAWCZEGO PROCESU IDENTYFIKACJI I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW”

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 10.02.2017 R. DO GODZINY 13:00
należy składać w sekretariacie Spółki  osobiście, listownie lub pocztą kurierską (decyduje data dostarczenia oferty do siedziby Spółki).

 

Termin składania ofert :

upływa 10.02.2017r. o godz. 13:00

 

Termin związania ofertą: 

60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

Miejsce otwarcia ofert:

TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp.k.. ODDZIAŁ W OLSZTYNKU (sala konferencyjna)

11-015 Olsztynek ul. Zielona 16

 

Termin otwarcia ofert:

10.02.2017r. o godz. 13:15

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w „Zapytaniu ofertowym”, które można odebrać w siedzibie Spółki w godz. od 900 do 1500  w dni robocze lub pisemnie prosić o przesłanie pocztą lub drogą elektroniczną.

 

 

Zamawiający ma możliwość:

  • zmiany lub odwołania Postępowania,
  • zmiany lub odwołania warunków Postępowania,
  • zmiany treści Ogłoszenia,
  • unieważnienia lub zamknięcia Postępowania bez podawania przyczyny na każdym jego etapie.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

 

Osoby do kontaktu:  

             Roman Sołoducha,  tel.: 089 519 46 10