Informacja o cookies

Zgadzam się Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź
O firmie Historia Programy społeczne
Dotacje

O firmie

x

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DOSTAWA, INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE EKSPERYMENTALNEGO STANOWISKA PROCESU KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW

Niniejszym informujemy o zaistnieniu oczywistej omyłki pisarskiej w  pkt. 10.2. Technologia.

Prawidłowe brzmienie pkt. 10.2 przedstawiamy poniżej:

Przy ocenie tego kryterium będą brane pod uwagę następujące parametry:

a) detekcja zanieczyszczeń w wyrobach gotowych typu (20 pkt.):

                       a.1 tworzywa sztuczne typu SABIC® HDPE M1053 gęstość 951-955 kg/m3] - korek, (10 pkt)

                       a 2 ceramicznego/ceramika– o średnicy ≤ 2 mm (5 pkt)

                       a 3 fluoropolimeru syntetycznego – teflon o średnicy ≤ 0,3 cm (5 pkt)

 

b) zastosowane urządzenia i materiały (20 pkt.),

 

Oferty dla każdego parametru osobno, zostaną uszeregowane w kolejności od najkorzystniej spełniającej wymagania parametru do najmniej korzystnie, a następnie ponumerowane kolejno od numeru 1 dla oferty najwyżej ocenionej.

W przypadku otrzymania przez kilka ofert tego samego numeru (oferty równorzędne pod względem badanego parametru), kolejna oferta otrzyma numer uwzględniający opuszczenie odpowiedniej ilości miejsc.

Ocena za parametr a) zostanie obliczona wg wzoru

TX = a1+a2+a3

natomiast za parametr b) wg wzoru

TY = 20,0 – [(a –1) x 20,0/n)]     [pkt]

gdzie:

TX, TY – ilość punktów za dany parametr przyznana badanej ofercie (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku);

n – ilość (liczba) ocenianych ofert;

a – numer przyznany badanej ofercie;

Ocena za kryterium technologia (maksimum 40 pkt) będzie sumą ocen za każdy parametr (a, b).Ocena zostanie zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku.