Dotacje

Wybierz podstronę Informacje Prawne:

Dotacje

PROJEKTY UE

 

Informacje nt projektów:

Optymalizacja biologicznego procesu oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie innowacyjnej metody neutralizacji kwasu nadoctowego oraz poprawę kondycji osadu czynnego bioreaktora

Przedmiotem projektu jest optymalizacja biologicznego procesu oczyszczania ścieków opierająca się na zredukowaniu obecności jonów siarczanowych w ściekach, podniesieniu kondycji osadu czynnego bioreaktora a także zastosowaniu dodatkowego układu do filtracji ścieków.

Celem gospodarczym projektu jest wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa metod umożliwiających efektywne oczyszczanie ścieków.

Efektem projektu będzie polepszenie kondycji osadu czynnego oraz uzyskanie ścieku oczyszczonego umożliwiającego użycie go do celów przemysłowych.

Wartość wydatków ogółem: 4 441 952,48 zł

Wysokość dofinansowania: 1 933 827,13 zł

 

Informacje nt projektów:

PRACE B+R NAD ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W PRZETWÓRSTWIE OWOCOWO – WARZYWNYM

Cel projektu: Prace nad innowacjami procesowymi i produktowymi przetwórstwa owocowo-warzywnego

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.2 – „Współpraca biznesu z nauką”

Wartość projektu:17 783 857,76 PLN

Wartość dofinansowania: 5 806 130,83 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

 

Informacje nt projektów:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA ZAKŁADU TYMBARK – MWS SP. Z O.O. SP.K. ODDZIAŁ W OLSZTYNKU

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej zakładu Tymbark Oddział w Olsztynku

Wartość projektu: 1 837 620,00 PLN

Wartość dofinansowania: 649 595,4 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

 

Informacje nt. projektów:

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ W FIRMIE TYMBARK MWS SP. Z O.O. SP.K. ODDZIAŁ W OLSZTYNKU

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie prace B+R nad rozwiązaniami mającymi na celu zmniejszenie zużycia mediów poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu wodnego w firmie Tymbark Oddział w Olsztynku

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”

Wartość projektu

10 167 960,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

3 108 873,60 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

ROZWÓJ ZAPLECZA BADAWCZO – ROZWOJOWEGO W FIRMIE TYMBARK MWS SP. Z O.O. SP. K. ODDZIAŁ W OLSZTYNKU

Cel projektu

Projekt dotyczy rozwoju zaplecza badawczo – rozwojowego w firmie Tymbark Oddział w Olsztynku

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”

Wartość projektu

2 229 772,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

832 085,72 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

PRACE B+R NAD OPRACOWANIEM INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW DEDYKOWANYCH SENIOROM

Cel projektu

Celem  projektu jest przeprowadzenie w ramach współpracy z jednostką naukową  prac badawczo – rozwojowych, dotyczących opracowania nowych produktów dla osób starszych

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”

Wartość projektu

19 604 544,27 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

6 236 997,92 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW NA BAZIE WYTŁOKÓW Z PRZETWÓRSTWA

Cel projektu

Celem  projektu jest przeprowadzenie w ramach współpracy z jednostką naukową  prac badawczo – rozwojowych, dotyczących kompleksowego  opracowania nowych efektywnych metod przetworzenia wytłoków, będących produktem ubocznym podczas przerobu owoców i warzyw

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.2 – „Współpraca biznesu z nauką ”

Wartość projektu

11 960 228,83 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

3 760 565,16 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

UTWORZENIE CENTRUM INNOWACJI, BADAŃ I ROZWOJU MAREK TYMBARK I KUBUŚ W OLSZTYNKU

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju

Utworzenie Centrum innowacji, badań i rozwoju marek Tymbark i Kubuś w Olsztynku.

Celem  projektu jest Utworzenie Centrum innowacji, badań i rozwoju marek Tymbark i Kubuś w Olsztynku, w ramach którego będą  prowadzone  prace B+R w zakresie opracowania innowacyjnych technologii produkcji i produktów przetwórstwa warzywno-owocowego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Wartość projektu

20 555 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

8 222 000,00 PLN

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju

 

OPRACOWANIE NOWYCH PRZETWORÓW WARZYWNO-OWOCOWYCH

Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opracowanie nowych przetworów warzywno-owocowych o ukierunkowanych właściwościach funkcjonalnych w oparciu o nowe gatunki i ich odmiany.

Celem projektu jest  przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, które pozwolą na opracowanie nowych składów recepturowych oraz technologii produkcji unikalnej w skali europejskiej żywności funkcjonalnej o ukierunkowanych właściwościach prozdrowotnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu

22 899 453.77     PLN

Wkład Funduszy Europejskich

11 212 077.96 PLN

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju

 

PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE W ZAKRESIE AUTOMATYCZNEJ LINII TRANSPORTOWEJ Z HALI PRODUKCYJNEJ DO MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ZAKŁADU TYMBARK W OLSZTYNKU

Cel projektu

Celem  projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, dotyczących opracowania koncepcji w pełni zautomatyzowanego transportu wyrobów żywnościowych płynnych z istniejącej hali produkcyjnej do oddalonego o ok. 180 m automatycznego magazynu wysokiego składowania, tak by nabrały zdolności wdrożeniowej.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”

Wartość projektu

4 999 694,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

2 030 927,95 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

NOWOCZESNE I INNOWACYJNE PRODUKTY W RAMACH KATEGORII BABY FOOD

Cel projektu

Celem  projektu jest przeprowadzenie w ramach współpracy z jednostką naukową  prac badawczo – rozwojowych, dotyczących opracowania nowych produktów dla dzieci w wieku 1 do 3 lat

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.2 – „Współpraca biznesu z nauką ”

Wartość projektu

11 245 950,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

4 364 540,73 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE OBEJMUJĄCE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE IT Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ NA TERENIE TYMBARK-MWS SP. Z O.O. SP. K., ODDZIAŁ W OLSZTYNKU

Cel projektu

Celem  projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad inteligentnym systemem do zarządzania gospodarką magazynową

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”

Wartość projektu

1 333 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

529 725,50 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

Informacja o cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJĘ