Informacja o cookies

Zgadzam się Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Kup online
Czytaj całość Idź
O firmie Historia Programy społeczne
Dotacje

O firmie

x

OGŁOSZENIE

o prowadzeniu postępowania ofertowego w trybie zasady zachowania konkurencyjności TYMBARK-MWS SP. Z O.O. SP.K. 34-650 TYMBARK 156 ODDZIAŁ W OLSZTYNKU 11-015 OLSZTYNEK UL. ZIELONA 16 zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego : „Budowa budynku Centrum badań i rozwoju z zakresu logistyki dla Tymbark – MWS w Olsztynku ”

TYMBARK-MWS SP. Z O.O. SP.K. 34-650 TYMBARK 156 ODDZIAŁ W OLSZTYNKU

11-015 OLSZTYNEK UL. ZIELONA 16

 

zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego :

 

Budowa budynku Centrum badań i rozwoju z zakresu logistyki dla Tymbark – MWS w Olsztynku

 

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa budynku Centrum badań i rozwoju z zakresu logistyki dla Tymbark – MWS w Olsztynku

 

 

Wspólny Słownik Zamówień /CPV/

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 – Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45311000 – Roboty w zakresie okablowania instalacji elektrycznej

45330000 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu

 

Zakres zamówienia:

 • Wykonanie robót ziemnych  z palowaniem,
 • Wykonanie fundamentów oraz podbudowy pod posadzkę,
 • Wykonanie konstrukcji  hali wraz z poszyciem,
 • Wykonanie posadzki z betonu powierzchniowo utwardzonego,
 • Zabudowa  klap dymowych,
 • Zabudowa ramp załadunkowych, bram i fartuchów uszczelniających,
 • Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej,
 • Wykonanie instalacji wodociągowej,
 • Wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
 • Wykonanie instalacji p.poż,
 • Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół budowanego obiektu,

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych w siedzibie Spółki.

 

 

Przewidywany termin wykonania zamówienia: MARZEC 2017r.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty w języku polskim  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na Budowę budynku Centrum badań i rozwoju z zakresu logistyki dla Tymbark – MWS w Olsztynku

 (tu nazwa firmy) - nie otwierać przed 22.08.2016 r., godzina 12:15”, należy składać w sekretariacie Spółki  osobiście, listownie lub pocztą kurierską (decyduje data dotarcia oferty do siedziby Spółki).

 

 

 

 

Termin składania ofert :

upływa 22.08.2016r. o godz. 12:00

 

Dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych, jedynie w zakresie zmiany konstrukcji hali z żelbetowej na stalową.

 

Termin związania ofertą: 

Minimum 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

Miejsce otwarcia ofert:

 TYMBARK-MWS SP. Z O.O.SP.K. ODDZIAŁ W OLSZTYNKU (sala konferencyjna)

 11-015 Olsztynek ul. Zielona 16

 

Termin otwarcia ofert:

22.08.2016r. o godz. 12:15

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia” którą można odebrać w siedzibie Spółki w godz. od 900 do 1500  w dni robocze lub pisemnie prosić o przesłanie pocztą lub drogą elektroniczną.

W celu odebrania Projektu Budowlanego należy zgłosić się osobiście w siedzibie spółki.

Dokumentacja zostanie przekazana po wcześniejszym podpisaniu przez osobę upoważnioną do reprezentacji danej firmy protokołu przekazania projektu budowlanego oraz oświadczenia o zachowaniu poufności.

 

Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

 

Osoby do kontaktu:  Krzysztof Pieczara, tel.: 089 519 46 10